Jsme profesionálové v oblasti práce s lidmi - náboru, procesů, rozvoje, koučování, měření a rozvoje firemní kultury. Máme praktické zkušenosti s personalistikou a rozvojem zaměstnanců v malých i středních firmách a korporacích. Pracovali jsme v různých společnostech, na různých pozicích v oblasti lidských zdrojů. Spojili jsme se, abychom dokázali naplnit různorodé potřeby malých a středních firem. Na projektech pracujeme společně či individuálně, podle rozsahu a zaměření projektu. Na rozsáhlejších či specializovaných projektech pracujeme s dalšími kolegy, odborníky na lidské zdroje.  

Johana Škorvagová pracuje v oblasti lidských zdrojů od roku 2003. Během této doby obsadila stovky kandidátů na různé pozice, od řadových pozic, přes specialisty až po manažerské pozice. Působila v několika poradenských a personálních společnostech, např. MC Triton, C2D Global Development. Kromě Hodinového personalisty působí také v personálně-poradenské divizi společnosti IPSOS jako Senior HR konzultant. Spolupracovala s firmami z řad velkých korporací i malých a středních firem. Díky tomu velmi dobře zná pracovní trh v ČR a dokáže být rádcem a pomocníkem při náboru na široké spektrum pozic. Kromě klasických náborů má zkušenost i s rozvojem a  hodnocením kandidátů a zaměstnanců (assessment centre a development centre) a působí jako kariérní kouč. 

Lenka Šilerová vystudovala psychologii. V roce 2003 nastoupila do výzkumné agentury Tambor a podílela se na jejím rozvoji a následně začlenění do mezinárodní sítě Ipsos. Vybudovala divizi Ipsos Loyalty zaměřenou na výzkumy spokojenosti zákazníků a zaměstnanců. Při realizaci desítek zaměstnaneckých výzkumů získala zkušenosti s fungováním HR, procesy a specifiky různých typů společností - od rodinných firem až k mezinárodním korporacím, zároveň získala vhled do problémů zaměstnanců a managerů. V letech 2015-2017 vybudovala HR oddělení v Ipsosu, začlenila je do struktury Ipsosu a zajistila společně s týmem nábor více než 200 zaměstnanců. Vedla školící programy pro nové managery, včetně interního koučování. V letech 2017-2019 byla HR ředitelkou pro CE cluster Ipsosu. V současnosti působí v Ipsosu jako externí Senior HR konzultant, zároveň se věnuje koučování, psychoterapii a rozvoji manažerů.

https://www.lenkasilerova.cz 

Tomáš Drábek má více než dvacet let zkušeností v oblasti personálního poradenství a vyhledávání a náboru kandidátů. Během své kariéry poznal prostředí velkých korporací i malých společností a vedl řadu poradenských projektů v nejrůznějších oborech - od finančních institucí, přes výrobní společnosti až po oblast služeb. Jeho projekty byly kromě náboru lidí zaměřeny zejména na adaptaci nových zaměstnanců a hodnocení a kariérní růst. Pracoval v seniorních pozicích v poradenských společnostech jako Robert Half, Anderson Willinger a Hudson RPO. Od r. 2015 působí spolu s kolegyněmi v personálně-poradenské divizi společnosti IPSOS jako Senior HR konzultant. Znalost trhu práce, problematiky lidských zdrojů a firemních procesů je pro něj samozřejmostí. 

Barbora Reinischová vykonává advokátní praxi od roku 2011. Před jejím započetím pracovala v korporátním sektoru, kde mimo jiné získala bohaté zkušenosti v oblasti pracovního práva. Tyto zkušenosti zhodnocuje při své stávající praxi, kdy připravuje vzorovou pracovně právní dokumentaci pro jednotlivé zaměstnavatele, pomáhá restrukturalizovat firmy v oblasti lidských zdrojů, navrhuje interní směrnice a upravuje pracovně právní dokumenty dle požadavků klientů. Barbora má zkušenosti i se zastupováním zaměstnanců a zaměstnavatelů v soudních řízeních, nicméně její snahou je těmto sporům předcházet. 

https://www.akpodebrady.cz