Při práci využíváme fakta a data, nespoléháme na pocity. Na vaše požadavky vám dáme zpětnou vazbu, na základě zkušeností dokážeme říct, zda jsou smysluplné a naplnitelné. Mluvíme vaší řečí, nepoužíváme nesrozumitelný slovník. Je pro nás důležité, abychom si vzájemně porozuměli.


Naše služby můžete využít přesně tak, jak potřebujete a v rozsahu, v jakém je potřebujete. 

Setkáme se s vámi, probereme vaše potřeby a situaci, na základě toho vám připravíme konkrétní nabídku. Pokud se rozhodnete naše služby využít, zanalyzujeme detailně vaši situaci, dostupná data a připravíme pro vás řešení. Nastavíme procesy, systémy, proškolíme či najdeme toho správného člověka či lidi k vám.

Tam, kde to dává smysl, vás naučíme s danou oblastí pracovat, začleníme ji do vašich interních systémů, abyste si ji mohli dál řešit sami či s minimální podporou. A následně jsme vám k dispozici pro konzultaci či další projekt, nábor, školení atd. Bereme v úvahu hodnoty a charakteristiky vaší firmy.

Spolupracujeme s mezinárodní skupinou Ipsos, máme k dispozici data o zaměstnaneckém trhu i jiná, spolupracujeme jak se školícím a aktivačním týmem, tak s analytiky a výzkumníky. Dle potřeby spolupracujeme i s dalšími odborníky.  

A kolik to stojí?

Cenu stanovujeme na základě rozsahu služeb individuálně, dle rozsahu a zaměření. Pracujeme za přijatelné hodinové či fixní sazby, aby naše služby byly dostupné malým a středním firmám.